Napíšte nám

Kontakty

DICARO, s.r.o.
Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca
zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, Vložka číslo:  64968/L
IČO: 50136135
DIČ: 2120193130

DIMAX GROUP, s.r.o. (výroba kozmetických a relaxačných lehátok)
Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca
zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, Vložka číslo: 65893/L
IČO: 50378236
DIČ: 2120298433

Telefón: +421 905 941 034
Email: eshop@dicaro.sk

Kurzy a školenia – informácie:
Mgr. Dagmar Vavřinová, +421 905 941 034
Prihlášky na kurzy a školenia posielajte na: eshop@dicaro.sk

Platby:

DICARO, s.r.o.:
Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBA
IBAN: SK09 8330 0000 0024 0106 1786
DIMAX GROUP, s.r.o.:
Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBA
IBAN: SK05 8330 0000 0027 0106 1809