Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov, uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.dicaro.sk. Nákup v internetovom obchode www.dicaro.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: Predávajúcim sú DICARO, s.r.o., Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca a DIMAX GROUP, s.r.o., Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca (výroba kozmetických a relaxačných lehátok) (ďalej len „Predávajúci“), ktorí sú prevádzkovateľom internetového obchodu www.dicaro.sk.

Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:

Kontaktná adresa:
DICARO, s.r.o., Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca, zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, Vložka číslo:  64968/L, IČO: 50136135, DIČ: 2120193130
DIMAX GROUP, s.r.o. (výroba kozmetických a relaxačných lehátok), Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca, zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, Vložka číslo: 65893/L, IČO: 50378236, DIČ: 2120298433
Telefónne číslo: (+421) 905 941 034, pracovné dni, pondelok – piatok 09:00 – 17:00
e-mail pre zákazníkov: eshop@dicaro.sk

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „Kupujúci”).

Tovar: Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.dicaro.sk . Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky súhlasí s cenou tovaru, obchodnými a reklamačnými podmienkami internetového obchodu www.dicaro.sk a porozumel im.
Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci email na e-mailovú adresu, uvedenú pri objednávke tovaru, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky: fakturačné údaje Kupujúceho, adresu pre doručenie tovaru, špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru a konečnú cenu tovaru. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: platba kartou online, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou v mieste dodania tovaru.  Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Ceny tovaru ponúkaného na stránke www.dicaro.sk sú platné len pri objednávke prostredníctvom e-shopu a nemusia sa zhodovať s cenami rovnakého tovaru, ktorý je v ponuke DELUXE štúdia. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

FAREBNOSŤ A VÁHA PRODUKTU

Predávajúci nie je zodpovedný za možné farebné odchýlky produktu a farbou produktu zobrazenou na monitore kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje použiť orientačné váhy šperkov v e-shope, každý kus šperku je jedinečný, a preto sa jeho váha a prípadné odtiene kamienkov a kovu môžu líšiť.

4. Spôsoby úhrady

Platba kartou

Platba kartou online.
Objednávka Vám bude odoslaná po obdržaní platby.

Bankový prevod

Platba vopred na účet.
Pri platbe nezabudnite uviesť variabilný symbol.
Objednávka Vám bude odoslaná po obdržaní platby.
Ak neuhradíte platbu do 5 dní od dátumu objednávky, Vaša objednávka bude zrušená.

Dobierka

Pri objednávke nad 20€                                                                                                                                   Peniaze zaplatíte kuriérovi alebo poštovému doručovateľovi pri doručení.
Za spôsob platby si účtujeme príplatok 2,00€.
Tovar na dobierku do zahraničia neposielame.


5. Ceny za doručenie

GLS – kuriérska služba

Cena dopravy: 4,50 € (cena tovaru nad 90 € doprava zdarma).
Doba dodania: 1-5 /pracovné dni od podania na odoslanie, doba dodania závisí od GLS.
Sledovanie zásielky: https://gls-group.eu/SK/sk/home

Slovenská pošta

Cena dopravy: 4,00 € (cena tovaru nad 90 € doprava zdarma).
Doba dodania: 3-5 /pracovné dni od podania na odoslanie, doba dodania závisí od SP.
Sledovanie zásielky: http://tandt.posta.sk/


Ceny za doručenie mimo Slovenskej republiky kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou je 15,00€ vrátane DPH

Nadrozmerné zásielky (kozmetické a relaxačné lehátka)

Cena dopravy bude určená individuálne, po dohode s kupujúcim.

6. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, tovar zvyčajne odosielame do 48 hod od vystavenia objednávky počas pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

Dodacia lehota pri objednávke dopravy prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou je 1-5 pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

Predávajúci nezodpovedá za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
  • za poškodenie zásielky zavinené  prepravnou spoločnosťou
  • nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode www.dicaro.sk. Kupujúci prehlasuje, že je s obchodnými podmienkami oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať:

  • objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov
  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku neprevezme z objektívnych dôvodov, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorá sa rovná nákladom na poštovné, balné a nákladom ktoré vznikli predávajúcemu kvôli neprevzatej objednávke. Táto je paušálne 10 EUR. Objednávateľovi budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenia sankcie.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky.

7. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

8. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Kupujúci má právo stornovať zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho, najneskôr však do 5 hodín od potvrdenia objednávky

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z.. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru v pôvodnom stave a balení na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci – spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného od kúpnej zmluvy odstúpiť ak ide o:

a) dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba).
b) dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.
c) dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky, ktorá nespadá do vyššie uvedených bodov, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.  Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 20% z ceny, min. však 10,-EUR.

V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom po stanovenej lehote, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 20% z ceny, min. však 10,-EUR. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Najneskôr do 14 kalendárnych dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou v nepoškodenom pôvodnom, hygienicky balenom obale.

9. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Podrobnosti o reklamácii a vrátení zakúpeného tovaru v súlade s Reklamačným poriadkom uvedeným na stránke www.dicaro.sk.
Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2021 do odvolania.